COL·LABORACIONS I ENTREVISTES
A RÀDIO NACIONAL D'ESPANYA

2019

2018

2017

2020

2019

1 diciembre
Relacions familiars, Complementàries · Radio 4 · RNE3 novembre
La violència, Complementàries · Ràdio 4 · RNE13 octubre
Els canvis, Complementàries · Ràdio 4 · RNE22 septiembre
Nous propòsits, Complementàries · Radio 4 · RNE21 junio
Altruismo. Propósito y sentido, secció Psicologia Positiva de Metròpoli · Radio 4 (min. 37:00) · RNE