QUINA FORMACIÓ T’INTERESSA?

ALUMNES

Mètode
“L’art de viure
en plenitud”

(Alumnes d’ESO i Batxillerat, alumnes de grau mitjà o superior i alumnes d’universitat)

MARES, PARES I DOCENTS

Mètode
“L’art d’educar
amb amor”

(Mares, pares, docents, educadors, acompanyants o qualsevol persona interessada en l’educació)

ALTRUISME

Mètode
“Motivar des de
l’altruisme”

(Empreses, fundacions, cooperatives, associacions i centres educatius)